Digital Marketing and Sales Manager | NewMan's Business Accelerator
Academy

Digital Marketing and Sales Manager

Академијата "DIGITAL MARKETING AND SALES MANAGER" ќе се реализира во период од 14 недели од 6 ноември 2017 година до 9 март 2018 година, три пати неделно од 17:30 до 20:30 часот во вкупно времетраење од 168 часа.
УПИСИТЕ СЕ ВО ТЕК!


ЦЕНА: 1300 евра, со можност за плаќање на 6 рати. За плаќање во готово следи 5% попуст.


Доколку сакаш да ја следиш само едната од двете под-теми на оваа Академија, поединечно траат по 7 недели односно 84 часа, цената е 695 евра и притоа можеш да избереш помеѓу:


Digital Communications Specialist
Вклучени предмeти:
1. Public Relations and Image management through Social media
2. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and SEO
3. Campaign Planning, Budgeting and Execution


или


Marketing and Events Specialist
Вклучени предмeти:
1. Marketing and Advertising Fundamentals
2. Integrating (Digital) Marketing and Sales
3. Event Planning, Organisation and Management


Повеќе информации и пријавување на: 072 22 04 84, 070 36 54 36, 076 37 53 33.