Graphic, Web and Experience Designer | NewMan's Business Accelerator
Academy

Graphic, Web and Experience Designer

Академијата "DIGITAL MARKETING AND SALES MANAGER" ќе се реализира во период од 14 недели од 6 ноември 2017 година до 9 март 2018 година, три пати неделно од 17:30 до 20:30 часот во вкупно времетраење од 168 часа.
УПИСИТЕ СЕ ВО ТЕК!


ЦЕНА: 1300 евра, со можност за плаќање на 6 рати. За плаќање во готово следи 5% попуст.


Доколку сакаш да ја следиш само едната од двете под-теми на оваа Академија, поединечно траат по 7 недели односно 84 часа, цената е 695 евра и притоа можеш да избереш помеѓу:


Graphic and Multimedia Designer
Вклучени предмeти:
1. Graphic Design Fundamentals (color, composition, typography)
2. Adobe Photoshop CS6
3. Adobe Illustrator CS6 / Adobe InDesign CS6
4. Creative thinking and design process


или


Web and Experience Designer
Вклучени предмeти:
1. Adobe Photoshop CS6
2. User experience and Interface design
3. HTML and CSS: Design & Build
4. JavaScript with jQuery


Повеќе информации и пријавување на: 072 22 04 84, 070 36 54 36, 076 37 53 33.