Project and Finance Manager | NewMan's Business Accelerator
Academy

Project and Finance Manager

Академијата "PROJECT AND FINANCE MANAGER" ќе се реализира во период од 14 недели од 6 ноември 2017 година до 9 март 2018 година, три пати неделно од 17:30 до 20:30 часот во вкупно времетраење од 168 часа.
УПИСИТЕ СЕ ВО ТЕК!


ЦЕНА: 1300 евра, со можност за плаќање на 6 рати. За плаќање во готово следи 5% попуст.


Доколку сакаш да ја следиш само едната од двете под-теми на оваа Академија, поединечно траат по 7 недели односно 84 часа, цената е 695 евра и притоа можеш да избереш помеѓу:


ICT Project and Knowledge Manager
Вклучени предмeти:
1. Project, People and Costs Management in ICT
2. Knowledge Management in ICT projects
3. Working with project management tools


или


Small Business Finance Manager
Вклучени предмeти:
1. Business Planning for Small Businesses and Start-ups
2. Financing sources for Small Businesses and Start-ups
3. P&L and Cash Flow Management, Forecasting and Reporting


Повеќе информации и пријавување на: 072 22 04 84, 070 36 54 36, 076 37 53 33.