ДИЗАЈНЕР | NewMan's Business Accelerator
USA Internships

ДИЗАЈНЕР

РАБОТИ КАКО ДИЗАЈНЕР ВО АМЕРИКА - СТАРТ: ЛЕТО 2018
ИЗБЕРИ ОБЛАСТ И АПЛИЦИРАЈ!

Во која компанија, на која позиција и во кој град ќе бидеш ангажиран/а зависи од твојата претходна стручна подготовка и знаење поради што во рамки на оваа Програма обезбедуваме и 7 неделна интензивна обука во вид на Мини Академија.
Обуката е стручна и ќе те подготви технички за работата што ја посакуваш. Ќе се реализира три пати неделно во попладневните часови и е составена од вкупно 84 часа.  Graphic and Multimedia Designer  

Вклучени предмeти:
1. Graphic Design Fundamentals (color, composition, typography)
2. Adobe Photoshop CS6
3. Adobe Illustrator CS6 / Adobe InDesign CS6
4. Creative thinking and design process
  Web and Experience Designer  

Вклучени предмeти:
1. Adobe Photoshop CS6
2. User experience and Interface design
3. HTML and CSS: Design & Build
4. JavaScript with jQueryМини Академијата можеш да ја проследиш во еден од овие термини:

(1) 18.09-03.11.2017    

(3) 22.01-09.03.2018

(2) 06.11-22.12.2017    

(4) 12.03-27.04.2018


Го задржуваме правото да извршиме промена во содржините на Мини Академијата пред нејзиниот почеток доколку за истото се појави потреба.


Повеќе информации за условите и роковите за упис како и другите професии прочитај на http://www.newmansba.com/isummer2018
Контакт на: 070 36 54 36, 076 37 53 33, 072 22 04 84 или isummer2018@newmansba.comАПЛИЦИРАЈ!