МЕНАЏЕР | NewMan's Business Accelerator
iSummer 2018

МЕНАЏЕР

РАБОТИ КАКО МЕНАЏЕР ВО АМЕРИКА - СТАРТ: ЛЕТО 2018
ИЗБЕРИ ОБЛАСТ И АПЛИЦИРАЈ!

Во која компанија, на која позиција и во кој град ќе бидеш ангажиран/а зависи од твојата претходна стручна подготовка и знаење поради што во рамки на оваа Програма обезбедуваме и 7 неделна интензивна обука во вид на Мини Академија.
Обуката е стручна и ќе те подготви технички за работата што ја посакуваш. Ќе се реализира три пати неделно во попладневните часови и е составена од вкупно 84 часа.  ICT Project and Knowledge Manager  

Вклучени предмeти:
1. Project, People and Costs Management in ICT
2. Knowledge Management in ICT projects
3. Working with project management tools
  Small Business Finance Manager  

Вклучени предмeти:
1. Business Planning for Small Businesses and Start-ups
2. Financing sources for Small Businesses and Start-ups
3. P&L and Cash Flow Management, Forecasting and ReportingМини Академијата можеш да ја проследиш во еден од овие термини:

(1) 18.09-03.11.2017    

(3) 22.01-09.03.2018

(2) 06.11-22.12.2017    

(4) 12.03-27.04.2018


Го задржуваме правото да извршиме промена во содржините на Мини Академијата пред нејзиниот почеток доколку за истото се појави потреба.Повеќе информации за условите и роковите за упис како и другите професии прочитај на http://www.newmansba.com/isummer2018
Контакт на: 070 36 54 36, 076 37 53 33, 072 22 04 84 или isummer2018@newmansba.comАПЛИЦИРАЈ!