ПРОГРАМЕР | NewMan's Business Accelerator
USA Internships

ПРОГРАМЕР

РАБОТИ КАКО ПРОГРАМЕР ВО АМЕРИКА - СТАРТ: ЛЕТО 2018
ИЗБЕРИ ОБЛАСТ И АПЛИЦИРАЈ!

Во која компанија, на која позиција и во кој град ќе бидеш ангажиран/а зависи од твојата претходна стручна подготовка и знаење поради што во рамки на оваа Програма обезбедуваме и 7 неделна интензивна обука во вид на Мини Академија.
Обуката е стручна и ќе те подготви технички за работата што ја посакуваш. Ќе се реализира три пати неделно во попладневните часови и е составена од вкупно 84 часа.  Front-End Software Engineer  

Вклучени предмeти:
1. HTML and CSS: Design & Build
2. Bootstrap (Responsive Design)
3. JavaScript & jQuery Development
4. Angular 2
Со оваа подготовка ќе можеш да добиеш ангажман во Софтверска компанија, Компанија за автоматика и роботика, Компанија за развој на хардвер, ИТ Сектор во технолошки или креативен гигант или пак во Стартап поддржан од страна на инвстициски фонд.


  Back-End Software Engineer  

Вклучени предмeти:
1. HTML and CSS: Design & Build
2. JavaScript Development Frameworks (AngularJS & Node.js)
3. Web Application Development (ASP.Net)
4. Database Design & Development
Со оваа подготовка ќе можеш да добиеш ангажман во Софтверска компанија, Дигитална Маркетинг Агенција, ИТ Сектор во технолошки или креативен гигант или пак во Стартап поддржан од страна на инвстициски фонд.

Мини Академијата можеш да ја проследиш во еден од овие термини:

(1) 18.09-03.11.2017    

(3) 22.01-09.03.2018

(2) 06.11-22.12.2017    

(4) 12.03-27.04.2018


Го задржуваме правото да извршиме промена во содржините на Мини Академијата пред нејзиниот почеток доколку за истото се појави потреба.Повеќе информации за условите и роковите за упис како и другите професии прочитај на http://www.newmansba.com/isummer2018
Контакт на: 070 36 54 36, 076 37 53 33, 072 22 04 84 или isummer2018@newmansba.comАПЛИЦИРАЈ!