Cloud and Wireless Security Fundamentals | NewMan's Business Accelerator

Cloud and Wireless Security Fundamentals with Nikolaj Zaljesov

Promo Duration
18/03/2016 to 06/05/2016

Ова е детален технички курс за заштита на WiFI мрежи, Hot-Spots, безбедност и заштита на податоци во Cloud, и интеграција на IT инфраструктура /LAN &WANs.

Цели на учењето:
-Како да инсталирате, конфигурирате и следите функции на безжична инфраструктура
-Спроведување и конфигурирање заштита на Cloud, заштитување на податоци во Cloud, енкрипција
-Користење на сигурни Cloud алатки и услуги.

Со завршувањето на овој курс, ќе можете да инсталирате WiFi апликации, да конфигурирате сигурни WiFi мрежи, да изнајдете решение за поставување HotSpot, да поставите безбедност на Cloud, заштита и енкрипција на податоци во Cloud и користење на Cloud услуги.

Subject Mentor

Nikolaj Zaljesov

Nikolaj Zaljesov

CxO at ASG Real Security