Virtualisation and Cloud computing | NewMan's Business Accelerator

Виртуелизација и работа во облак со Иван Аџи Крстев

Promo Duration
23/03/2016 to 18/05/2016

Во овој курс, ќе дискутираме за евалуација на работењето на Cloud, вклучувајќи хардвер, софтвер, и виртуелизација на сервер. Најпрво, ќе научите што е Cloud, ќе разговараме за виртуелизација и како е таа применета во Cloud, како и за различни Hypervisors.
Ќе научите се што е потребно да се знае за Cloud, како е дизајниран, како работи, а исто така ќе се запознаете и ќе користите неколку типови на Cloud платформи, како што се OpenStack, Hyper-V and VMWare. Како резултат на овој курс, Вие ќе можете да инсталирате и да управувате со мрежите на една од познатите платформи кои ги спомнавме претходно.

Subject Mentor

Ivan Adji - Krstev

Ivan Adji - Krstev

Security Engineer at Radix Technologies