Александар Бојковски

Александар Бојковски, UI/UX Design| Symphony Solutions

Во работата ги применувам техниките на Design Thinking кои помагаат во креирање на брзи, корисни и употребливи продукти и сервиси со акцент на крајниот корисник. Имам учествувано на неколку обуки и сум сертифициран ментор за Design Thinking од страна на Design Club UK. Примарната област од интерес ми е UI/UX дизајн, поради тоа што совршено ги комбинира моето техничко знаење стекнато на ФЕИТ на насоката Компјутерско системско инженерство и автоматика, како и креативното знаење од Newman’s Academy for Graphic, Web & New Media Design. Во поглед на код, главниот фокус ми е на frontend (HTML, CSS, Java Script, делумно Angular) и во последно време експериментирам со svg. графика и анимации. Имам работено и како систем администратор со фокус на Windows Server.

Get your tickets for the Space Tech Convention:

Buy Youth ticket : https://nextbillionaires.com/spacetechconvention

Buy Business ticket : https://nextbillionaires.com/spacetechconventioncompaniesen