Билјана Гаревска

Билјана Гаревска, Виш кустос и Палеонтолог| Природонаучен музеј

Билјана Гаревска е дипломиран биолог, вработена како палеонтолог во Природонаучен музеј на Македонија, а исто така работи како соработник на Институтот за биологија при Природно математичкиот факултет. Таа е одличен истражувач и страствен промотор на македонската палеонтологија. Одбрани магистерска теза под наслов: “Компаративни морфометриски карактеристики на пештерската мечка (Ursus spelaeus Rosenmüller 1794) од Европа со кафеавата мечка (Ursus arctos L.) од Македонија“ под менторство на д-р Николај Спасов од Бугарската академија на науките во Софија. Нејзиното специфично подрачје на палеонтолошко истражување се фосилните цицачи. Покрај објавувањето научни трудови, таа учествува во сите палеонтолошки ископувања во Македонија.

Get your tickets for the Space Tech Convention:

Buy Youth ticket : https://nextbillionaires.com/spacetechconvention

Buy Business ticket : https://nextbillionaires.com/spacetechconventioncompaniesen