Dorotea Trajanovska

Доротеа Трајановска, Магистер инженер архитект

Професор по стручни архитектонски предмети во средното техничко училиштр Здравко Цветковски-Гуц. Сметам дека можам да дадам придонес на натпреварот во областа од архитектурата, урбаното планирање и дизајн.

Get your tickets for the Space Tech Convention:

Buy Youth ticket : https://nextbillionaires.com/spacetechconvention

Buy Business ticket : https://nextbillionaires.com/spacetechconventioncompaniesen